Dla ucznia i rodzica

Informacje dla uczniów i rodziców:

 

Kliknij na ikonce Czas rozpoczęcia i zakończenia lekcji
Kliknij na ikonce Koła zainteresowań
Kliknij na ikonce Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych
Kliknij na ikonce Regulamin naboru do klas sportowych
Kliknij na ikonce Bezpieczne ferie – wskazówki dla uczniów i rodziców

Dokumenty szkolne:

Kliknij na ikonce Statut szkoły
Kliknij na ikonce Program wychowawczy
Kliknij na ikonce Załącznik do Programu wychowawczego – Działania wychowawcze organizowane w szkole.
Kliknij na ikonce Program profilaktyki
Dla uczniów Gimnazjum podręczniki zabezpiecza szkoła. Uczniowie otrzymają je we wrześniu br.
Kliknij na ikonce Lista podręczników do LO na rok szkolny
Kliknij na ikonce Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Kliknij na ikonce Prawa i obowiązki ucznia (fragment Statutu Szkoły)
Kliknij na ikonce Regulamin Rady Rodziców
 Kliknij na ikonce Regulamin udostępniania i korzystania przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Dukli z podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej
Kliknij na ikonce  Szkolny zestaw programów do gimnazjum
Kliknij na ikonce  Szkolny zestaw programów do LO

 

Kalendarz szkolny

Share