Dla ucznia i rodzica

Informacje dla uczniów i rodziców:

 

Kliknij na ikonce Czas rozpoczęcia i zakończenia lekcji
Kliknij na ikonce Regulamin naboru do klas sportowych
Kliknij na ikonce Bezpieczne ferie – wskazówki dla uczniów i rodziców

Dokumenty szkolne:

Kliknij na ikonce Statut szkoły
Kliknij na ikonce Program wychowawczy
Kliknij na ikonce Załącznik do Programu wychowawczego – Działania wychowawcze organizowane w szkole.
Kliknij na ikonce Program profilaktyki
Kliknij na ikonce Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Kliknij na ikonce Prawa i obowiązki ucznia (fragment Statutu Szkoły)
Kliknij na ikonce Regulamin Rady Rodziców
 Kliknij na ikonce Regulamin udostępniania i korzystania przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Dukli z podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej
Kliknij na ikonce  Szkolny zestaw programów do LO
Kliknij na ikonce Lista podręczników do LO na rok szkolny

 

Kalendarz szkolny

Share