O szkole

22 sierpnia 1947 r., na mocy decyzji Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie, powstała w Dukli Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego. Takie były nasze początki.

W 70-letniej historii mury dukielskiego Liceum opuściło wielu absolwentów, którzy dzisiaj piastują wysokie stanowiska samorządowe, naukowe czy też prowadzą działalność gospodarczą.

Od roku 2008 Zespół Szkół w Dukli realizował projekt pt. „Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Dukli oraz wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej.” Zajęcia ułatwiły młodzieży dostęp do kultury, korzystanie z nowoczesnych technologii, eksperymentowanie i samodzielne podejmowanie działań artystycznych. Umożliwiły bezpośredni kontakt ze światem nauki poprzez wizyty w instytutach naukowych oraz organizowanie spotkań z naukowcami w murach Liceum.

 Pragnąc przybliżyć młodzieży środowisko wyższych uczelni i placówek naukowych organizowany był w szkole cykl sesji popularnonaukowych pod nazwą „Dukielskie spotkania z fizyką, językiem, medycyną itp. Docent dr hab. Bogdan Fornal (nasz absolwent 1976) z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie wraz z dr inż. Jerzym Gręboszem, autorem prezentowanych już w Liceum filmów popularnonaukowych, rozważali „Czy nasz umysł pozwala nam zrozumieć Przyrodę?”. Przy ich udziale zorganizowaliśmy pokaz Gwiezdny pył, który cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Nowa szkoła

 W roku 2010 Gmina Dukla przejęła od Powiatu Krośnieńskiego zadanie prowadzenia Liceum. Z dniem 1 września 2010 r. utworzony został Zespół Szkół nr 2 w Dukli, w skład którego weszło Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Dukli.

  10 września 2010 o godz. 12.00 miało miejsce oficjalne otwarcie Zespołu Szkół nr 2 w Dukli. W uroczystościach wzięli udział m.in. Ks. Dziekan Stanisław Siara, O. Gwardian Krystian Olszewski, Senator Stanisław Piotrowicz, Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca, Podkarpacki Wicekurator Oświaty Antoni Wydro, Starosta Krośnieński Jan Juszczak, Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak oraz wielu innych gości. Uroczystości rozpoczęły się wniesieniem przez młodzież sztandaru Liceum. Oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak. Ks. Stanisław Siara i O. gwardian Krystian Olszewski poświecili krzyże, które zostały wręczone delegacjom poszczególnych klas i wniesione do sal lekcyjnych.

Szkoła z obiektami sportowymi została uroczyście poświęcona 16 listopada 2010 r. przez arcybiskupa Józefa Michalika. Szerzej na temat szkolnictwa w Dukli można przeczytać w zakładce O szkole.

W Liceum realizowany był projekt Krok w przedsiębiorczość, którego celem było wyrabianie umiejętności radzenia sobie na rynku pracy poprzez działania w wirtualnej firmie.

Szkoła dzisiaj

Dla każdego coś fajnego

Co roku, 3 października, uroczyście obchodzimy Dzień naszego Patrona świętego Jana z Dukli. Spotykamy się w miejscach historycznie związanych z pobytem Patrona i poznajemy Jego zasady życia. W ramach święta odbywa się msza święta, quiz wiedzy o naszym patronie i wspólne pieczenie kiełbaski.

W ramach koła historycznego i klubu AK, odkrywamy karty historii naszego regionu. Uczymy się historii nie tylko w tradycyjny sposób. Oglądamy filmy, prowadzimy prelekcje, zbieramy stare materiały o naszym regionie.

 Odbywają się spotkania z autorami książek o naszym pięknym regionie. Ostatnio odbyły się prelekcje o ataku radzieckim na Polskę 17 września oraz o Polskim Państwie Podziemnym. Z okazji 1050 lecia Chrztu Polski zorganizowaliśmy cykl pokazów multimedialnych o początkach państwa polskiego.

W ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie gościli w naszej szkole przedstawiciele banku PKO BP. Młodzież mogła dowiedzieć się min. jak poruszać się w świecie finansów, jak dobrze zarządzać swoimi oszczędnościami, jak założyć konto osobiste, jakie ono daje korzyści.

Spotkania z podróżnikiem już weszły do tradycji naszej szkoły. Są bardzo ciekawe i można się z nich bardzo dużo nauczyć.

W szkole działa wiele kół zainteresowań. Każdy może znaleźć coś dla siebie.

Sporo jest wycieczek i rajdów. To dla zainteresowanych tematyką podróżniczą.

Organizujemy historyczne konkursy multimedialne.

Co roku urządzamy dzień otwarty szkoły, gdzie można bliżej poznać naszą placówkę. Są ciekawe konkursy, pokazy fizyczne i wiele innych atrakcji.

Posiadamy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe

Organizujemy dyskoteki, wieczory filmowe

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w mury dukielskiego liceum. Gwarantujemy sympatyczną atmosferę i czekamy na Was

S. Kalita

J. Drobiniak

Share