Nauczyciele

Jan Drajewicz dyrektor, nauczyciel fizyki, technologii informacyjnej i informatyki, absolwent dukielskiego Liceum.

Wykształcenie:

studia magisterskie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie kierunek: fizyka.

Studia podyplomowe:

Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie: Studium Przedmiotowo – Metodyczne z Fizyki.

Akademia Ekonomiczna w Katowicach: Informatyka w Szkole

Uniwersytet Rzeszowski: Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji;

Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie: Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość;

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Warszawa – Tarnów Edukator programu „Nowa Szkoła”

Akademia Nadzoru Pedagogicznego;

Kurs kwalifikacyjny – Pomiar dydaktyczny;

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego;

Kurs edukatorski Edukator Rad Pedagogicznych, kursy komputerowe.

Od 2002 r. Nauczyciel Dyplomowany.

ZAINTERESOWANIA: krajoznawstwo, turystyka górska, komputery i multimedia. Żonaty, dwoje dorosłych dzieci.

 

 

Arkadiusz Twardzik – wicedyrektor szkoły, nauczyciel informatyki i zajęć technicznych.
Wykształcenie: studia magisterskie na kierunku wychowanie techniczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1995r.),
Studia podyplomowe:
Akademia Ekonomiczna w  Katowicach Informatyka w Szkole
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Zarządzania w oświacie
Doświadczenie zawodowe: pracę pedagogiczną rozpoczął w 1995 roku. Pracował w Szkole  Podstawowej w Wietrznie, Szkole Podstawowej nr 10 w Krośnie i  Gimnazjum nr 2 w Krośnie.
W okresie od 2007r. do 2010r. pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wietrznie. Stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskał w 2003 roku.
Krzysztof Belczyk nauczyciel WF
Małgorzata Ben – Saad nauczyciel WF 
Augustyn Bozentka nauczyciel j. niemieckiego
Sławomir Chłopecki nauczyciel języka angielskiego
Jarosław Drobiniak nauczyciel przedmiotów informatycznych

Absolwent:

Akademii Pedagogicznej w Krakowie: wychowanie techniczne

Akademii Pedagogicznej w Rzeszowie: informatyka

Akademii Ekonomicznej w Katowicach: zarządzanie w oświacie

Akademii Ekonomicznej w Katowicach:: przedsiębiorczość

Wice prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Dukli

Marta Drobiniak nauczyciel matematyki i techniki

Absowentka:

Akademii Pedagogicznej w Krakowie:  wychowanie techniczne

Akademii Pedagogicznej w Rzeszowie:  matematyka

Akademii Ekonomicznej w Katowicach:  informatyka

Edyta Dydo nauczyciel języka angielskiego
Maria Fornal nauczyciel plastyki i przedmiotów artystycznych
M. Frączek nauczyciel WF
Tadeusz George nauczyciel przedmiotów wojskowych 

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie

– kierunek Wychowanie Obronne.

Podpułkownik rezerw Straży Granicznej.

Zainteresowania: problematyka służb mundurowych, sport.

Żonaty, troje dzieci

Stanisław Kalita nauczyciel historiiAbsolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydział filozoficzno-historyczny, kierunek historia, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Zainteresowania: historia i kultura regionu, sport, szczególnie piłka nożna.
Agnieszka Karwacz nauczyciel języka angielskiego
Małgorzata Klein pedagog szkolny
Katarzyna Korzec nauczyciel języka polskiego
Alicja Kowalik nauczyciel chemii
Małgorzata Lasek – Such
nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych
Wykształcenie: Studia magisterskie: Uniwersytet Śląski w Katowicach kierunek – Wychowanie muzyczne
Studia podyplomowe:
Akademia Ekonomiczna w Katowicach Informatyka w szkole
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie Sztuka w zakresie edukacji plastycznej
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach Matematyka w szkole
Anna Lis nauczyciel chemii
Janusz Lis nauczyciel fizyki

Absolwent dukielskiego liceum,
Wykształcenie: Studia magisterskie: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
Zainteresowania: motoryzacja, sport.

Grażyna Matyka nauczyciel matematyki
Beata Szubrycht nauczyciel biologii 
Andrzej Szwastnauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze, nauczyciel bibliotekarz
Wykształcenie: Studia magisterskie: Uniwersytet Jagielloński Filologia polska
Studia podyplomowe:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  Bibliotekoznawstwo
Zainteresowania: natura i kultura
Bogusława Trojan nauczyciel przedsiębiorczości oraz nauczyciel bibliotekarz 
Maria Walczak nauczyciel biologii i świetny fotograf
Jolanta Wojdyła nauczyciel języka polskiego
Sławomir Walczak nauczyciel wychowania fizycznegomgr wychowania fizycznego absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego

Spejalista z zakresu gimnastyki korekcyjnej

trener piłki nożnej (Przełecz Dukla IV liga seniorzy oraz Przełęcz Dukla juniorzy II liga)

Beata Zajdel nauczyciel dyplomowany języka angielskiego

Ukończone kierunki: Filologia Angielska Uniwersytet Jagielloński, Amerykanistyka Uniwersytet Jagielloński

Studia podyplomowe: Zarządzanie Instytucją Oświatową w Zreformowanym Systemie Edukacji Uniwersytet Rzeszowski, Doskonalenie Sprawności Translatorycznej z Elementami Stylistyki Języka Angielskiego Instytut Filologii Angielskiej  Uniwersytet Rzeszowski

Kursy: Kurs Kwalifikacyjny z Zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą PECEN w Rzeszowie, Technologie Informacyjne i Edukacja Multimedialna „Wszechnica” Krosno, Kurs Egzaminatora J. Angielskiego  OKE w Krakowie

Inne kwalifikacje: egzaminator j. angielskiego, pilot wycieczek zagranicznych, agent obsługi ruchu turystycznego

Zainteresowania: języki obce, podróże, kultura, literatura, sport, muzyka, psychologia, socjologia

Ksiądz Marek
Ojciec Eugeniusz
Share