Matura

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Egzamin maturalny)

Harmonogram matur 2017 (CKE)
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017
 
 

 

 

 

Ważne informacje i adresy:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Informatory
Deklaracje
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 (dla absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego w 2017 r. po raz pierwszy)
Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017
Komunikatem Dyrektora CKE nt. przyborów dozwolonych podczas egzaminu maturalnego
Na portalu telewizyjnym OKE w Krakowie oraz kanale YouTube są dostępne filmy o egzaminie maturalnym z matematyki w  2015 roku.
Share