Specjalność Straż Graniczna

W związku z nowymi zadaniami związanymi z ochroną zewnętrznej granicy Unii Europejskiej zawód funkcjonariusza Straży Granicznej stał się atrakcyjny i pożądany przez młodych ludzi

SPECJALNOŚĆ – STRAŻ GRANICZNA

dla uczniów, którzy chcą poznać tajniki pracy służb granicznych

Uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych i teoretycznych realizowanych we współpracy z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej

  • zapoznają się ze specyfiką służby w Placówkach Straży Granicznej Bieszczadzkiego Oddziału /PSG w Ustrzykach Górnych, Stuposianach, Krościenku, Sanoku/
  • uczą się o sposobach pełnienia służby granicznej, obowiązujących regulaminach i przepisach, technikach interwencji, zasadach użycia środków przymusu bezpośredniego oraz o zasadach kontroli osób i środków transportu
  • nabywają umiejętności z zakresu strzelectwa i pierwszej pomocy przedmedycznej
  • poznają szlak graniczy docierając m. in. do styku granic trzech równorzędnych jednostek terytorialnych
  • odbywają zajęcia na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej – odprawa paszportowa przy wjeździe i  wyjeździe z Polski
  • poznają specjalistyczny sprzęt i nabywają umiejętność jego obsługi
  • uczestniczą w atrakcyjnych obozach szkoleniowych na bazie ośrodków szkolenia SG w Koszalinie, Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie, bądź placówek Straży Granicznej w Zakopanem lub Bieszczadach (przewidziane są dwa obozy szkoleniowe trwające 3-5 dni)
Share