PROFIL SŁUŻBY MUNDUROWE

Istotą profilu mundurowego jest szeroki udział w realizacji programu nauczania instytucji zajmujących się obronnością kraju, ochroną ludności w sytuacjach zagrożeń, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego, ochroną przyrody, ratownictwem medycznym. W ramach kierunku służby mundurowe uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przy ścisłej współpracy z Policją, Jednostką Wojskową, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Pogotowiem Ratunkowym. Drugim ważnym elementem kształcenia jest przeważający udział zajęć o charakterze praktycznym – udział w poglądowych lekcjach na terenie jednostek /instytucji/ w połączeniu z prezentacją sprzętu i posługiwaniem się nim, zajęcia z zakresu musztry, szkolenia bojowego, terenoznawstwa, ratownictwa medycznego, strzelectwa i samoobrony.

Uczęszczanie do klasy mundurowej wiąże się z noszeniem munduru w czasie tzw. dni mundurowych.

JEŚLI :

 • chciałbyś poznać całe spektrum tzw. służb mundurowych zawód żołnierza, strażaka, policjanta
 • interesujesz się służbami mundurowymi
 • chcesz mieć możliwość zobaczenia jednostki wojskowej i odbycia zajęć na poligonie
 • chcesz poszerzyć zakres umiejętności związanych ze sposobami niesienia pierwszej pomocy
 • chcesz nabyć umiejętności z zakresu strzelectwa
 • chcesz poznać sposoby samoobrony
 • chcesz mieć możliwość udziału w różnych szkoleniach

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 • wiedzę i umiejętności pozwalające przebrnąć przez proces rekrutacji do wojska zawodowego, policji, straży pożarnej, służby więziennej, straży granicznej
 • sprzęt stosowany w nowoczesnej armii
 • sprzęt którym dysponuje policja, straż pożarna i straż graniczna

Realizowane będą zagadnienia z zakresu musztry wojskowej, szkolenia bojowego, terenoznawstwa, ratownictwa medycznego, strzelectwa.

PONADTO:

 • zajęcia praktyczne w terenie: w jednostce wojskowej, areszcie śledczym,
 • możliwości udziału w profesjonalnych szkoleniach,
 • wyjazdy na wycieczki dydaktyczne i zajęcia terenowe,
 • obozy survivalowo – militarne,
 • możliwość udziału w konkursach i olimpiadach,
 • zajęcia samoobrony,
 • zajęcia na strzelnicy,
 • ASG i paintball.

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ NA WSZYSTKICH UCZELNIACH!!!

PRZYKŁADOWE KIERUNKI I MIEJSCA GDZIE MOŻESZ STUDIOWAĆ TO:

 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie – bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo,
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Uniwersytet Rzeszowski: ratownictwo medyczne,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie,
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
 • Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ W PRZYSZŁOŚCI PRACOWAĆ:

 • Jednostki wojskowe
 • Policja
 • Więzienia
 • Administracja
 • Sądy
 • Straż Graniczna
 • Straż Pożarna
 • Służba Celna

 

Share