Uwaga!

10-11-19 Jarosław Drobiniak 0 wpisów

Na podstawie art. 193 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) oraz na mocy uchwały nr VI/52/2019 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół podstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące informuję, że z dniem 1 września 2019 r. Zespół Szkół nr 2 w Dukli staje się Liceum Ogólnokształcącym w Dukli

Share