Sukces uczniów to nasz priorytet!

26-03-18 Jarosław Drobiniak 0 wpisów

“Sukces to nie to, co masz, ale to, kim jesteś” –  uświadomienie tego młodemu człowiekowi jest jednym z priorytetów Liceum Ogólnokształcącego w Dukli.

Magia dobrej szkoły polega na tym, że wzajemnie uzupełnia się w niej mnóstwo różnych czynników. Na szkołę można patrzeć przez pryzmat budynku, wyników nauczania, grona pedagogicznego, ale też jednostkowych zdarzeń bądź dobrych lub złych opinii.

Liceum Ogólnokształcące w Dukli stawia na skuteczność, bezpieczeństwo i innowacyjność. Głównym zadaniem naszej szkoły jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do startu w dorosłe życie (zawodowe i społeczne) oraz zaproponowanie im inspirujących zajęć wykraczających poza dotychczasowe ramy programowe.

Mury dukielskiego liceum przez lata opuściło  setki doskonale wykształconych młodych ludzi. Wśród naszych absolwentów są m. in. lekarze, prawnicy, profesorowie wyższych uczelni, przedsiębiorcy i nauczyciele.

Obecnie szkoła oferuje pięć kierunków – kształcenie na profilu humanistycznym i językowym oraz trzy innowacyjne kierunki: służby mundurowe, ratowniczo – fizjoterapeutyczny oraz menager sportu, turystyki i rekreacji.

Profil humanistyczny to działania, które koncentrują się wokół praktycznych zajęć warsztatowych (historyczno – literackich, artystycznych, teatralnych, aktorskich), udziału w wykładach uniwersyteckich i zajęciach muzealnych oraz wyjazdach do kina, teatru i spotkań autorskich z twórcami. Celem edukacji na tym kierunku jest wykształcenie u ucznia umiejętności humanistycznych z wykorzystaniem i podbudową kontekstami filozoficznymi, historycznymi, kulturowymi i artystycznymi.

Z kolei profil językowy oferuje naukę w specjalistycznych pracowniach językowych, udział w wykładach i konwersatoriach na uczelniach wyższych, nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu oraz konwersacje z native speakerem.

Uczniowie „mundurówki” poznają całe spektrum pracy służb mundurowych. Wyjazdy  np. do jednostki, aresztu śledczego, na przejście graniczne, dają im szansę na połączenie teorii z praktyką. Ćwiczą także strzelanie, terenoznawstwo, techniki samoobrony i biorą udział w profesjonalnych szkoleniach i obozach  survivalowych.

Profil ratowniczo – fizjoterapeutyczny to poznawanie podstaw ratownictwa medycznego i tajników radzenia sobie z organizmem w momencie pojawienia się zespołów bólowych. Celem kształcenia na tym kierunku jest wykształcenie u ucznia umiejętności kontroli podstawowych czynności życiowych, rozpoznawania urazów i chorób na podstawie objawów, wykonywania niezbędnych zabiegów ratowniczych i właściwej opieki nad poszkodowanym związanej z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego. W zakresie fizjoterapii pomocna jest współpraca z obiektami sanatoryjnymi i zajęcia z praktykami. Uczniowie zdobywają certyfikaty z zakresu pierwszej pomocy i fizjoterapii.

Nowością jest kierunek menager sportu, turystyki i rekreacji, co zważywszy na walory krajobrazowe Beskidu Niskiego i nowoczesną bazę sportową szkoły (pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, hala sportowa, siłownia i sauna, 2 korty tenisowe, a w sezonie zimowym lodowisko tuż przy szkole) stwarzają świetne zaplecze do prowadzenia tego kierunku. W zakresie turystyki i krajoznawstwa szkoła cyklicznie realizuje wyjazdy podczas których uczniowie chętnie wędrują po szlakach turystycznych Beskidu Niskiego, Tatr, Pienin i Bieszczadów.

Uczniowie uczą się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, nauka odbywa się na jedną zmianę, a w połączonym ze szkołą pod względem funkcjonalnym obiekcie MOSiR każdy może zamówić ciepły posiłek.
Szereg działań odbywa się poza murami szkoły. Licealiści m. in. korzystają z sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Dukli. Odbywają się tam imprezy organizowane przez LO, które są adresowane do szerokiego grona odbiorców. Ostatnio podejmowane działania to organizacja koncertu charytatywnego „Pomagamy dla Angeliki dzisiaj gramy” i wystawienie sztuki, której inspiracją została mało znana komedia Aleksandra Fredry „Pierwsza lepsza”. Zaangażowanie się w powyższe działania, czy też organizacja nauki pierwszej pomocy w przedszkolu, udział w akcjach typu „Misie Ratownisie” czy „Szlachetna paczka” to dla wszystkich uczniów zdobywanie nowych doświadczeń, które w przyszłości zaprocentują.
„Naucz się być sobą, nie patrz na innych, korzystaj z szansy jaką stwarza Ci nasza szkoła, a wszystko to pomoże Ci w dorosłym życiu.
LO Dukla – chcemy, aby nasi uczniowie odnosili sukcesy!!!!
“Sukces to nie to, co masz, ale to, kim jesteś. “BO BENNET”

Share