PROFIL RATOWNICZO – FIZJOTERAPEUTYCZNY

Celem kształcenia na tym kierunku jest wykształcenie u ucznia umiejętności kontroli podstawowych czynności życiowych, rozpoznawania urazów i chorób na podstawie objawów, wykonywania niezbędnych zabiegów ratowniczych i właściwej opieki nad poszkodowanym związanej z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego.

JEŚLI :

 • chcesz zostać ratownikiem medycznym, fizjoterapeutą, farmaceutą, pielęgniarką itp.
 • interesujesz się anatomią, fizjologią, teorią masażu czy psychologią człowieka
 • lubisz pomagać innym,
 • pragniesz dowiedzieć się więcej o medycznym ujęciu działalności związanej z człowiekiem
 • chcesz nabyć umiejętności, które przydadzą Ci się w codziennym życiu
 • chcesz zdobyć wiedzę odpowiadającą prognozom potrzeb na przyszłym rynku pracy
 • chcesz mieć możliwość udziału w szkoleniach i zdobycia uprawnień z zakresu pierwszej pomocy
 • chcesz się nauczyć jak się zdrowo odżywiać

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 • podstawy ratownictwa medycznego
 • „warsztat pracy” fizjoterapeuty
 • zagadnienia dotyczące leczenia wrodzonych i nabytych schorzeń narządu ruchu i stanów pourazowych
 • zagadnienia dotyczące higieny zdrowia
 • zagadnienia związane z żywnością i żywieniem człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego.

PONADTO :

 • zajęcia praktyczne w placówkach ochrony zdrowia
 • zajęcia praktyczne w podmiotach prowadzących działalność rehabilitacyjną i odnowę biologiczną
 • terapia i diagnostyka dla potrzeb ratownictwa i fizjoterapii
 • „ćwiczenia symulowane”,
 • możliwości udziału w profesjonalnych szkoleniach

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ NA WSZYSTKICH UCZELNIACH!!!

PRZYKŁADOWE KIERUNKI I MIEJSCA GDZIE MOŻESZ STUDIOWAĆ TO:

 • Uniwersytet Rzeszowski: medycyna, ratownictwo medyczne
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – medycyna, farmakologia, pielęgniarstwo
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – fizjoterapia
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – fizjoterapia
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie – pielęgniarstwo

Nabyte przez uczniów umiejętności  i wiadomości przygotują do studiów na kierunkach tj. medycyna, farmacja, analityka medyczna, rehabilitacja, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, radiologia, kosmetologia, weterynaria, dietetyka, fizjoterapia, zdrowie publiczne.

MIEJSCA W KTÓRYCH MOŻESZ W PRZYSZŁOŚCI PRACOWAĆ:

 • placówki oświatowe
 • szpitale, przychodnie, sanatoria, prywatne gabinety lekarskie,
 • zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowe
 • kluby sportowe
 • hospicja, domy opieki,
 • ośrodki sportu i rekreacji, siłownie i fitness kluby
Share