PROFIL JĘZYKOWY

Klasa dla osób które chcą biegle mówić w językach angielskim i niemieckim, posiadają predyspozycje językowe i lubią uczyć się języków obcych.

JEŚLI:

 • języki obce są twoją pasją
 • chcesz się doskonalić językowo zakresie rozszerzonym
 • chcesz poznać język obcy zawodowy
 • lubisz zdobywać wiedzę o kulturze, historii i geografii krajów anglo- i niemieckojęzycznych

 

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 • nowoczesne sposoby nauki języków obcych
 • umiejętności językowe ze szczególnym naciskiem na komunikację
 • podstawy tłumaczenia tekstów użytkowych i literackich

 

PONADTO:

 • udział w wykładach i konwersatoriach na uczelniach wyższych
 • nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu
 • konwersacje z native speakerem
 • dostępność specjalistycznych pracowni językowych

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ:

 • studia o kierunkach filologicznych
 • studia dziennikarskie
 • turystyka międzynarodowa
 • kulturoznawstwo

PRZYKŁADOWE KIERUNKI I MIEJSCA GDZIE MOŻESZ STUDIOWAĆ TO:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Krosno: filologia angielska, język niemiecki w biznesie, język rosyjski dla biznesu
 • Uniwersytet Rzeszowski: filologia angielska, filologia niemiecka, filologia rosyjska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: filologia angielska, filologia niemiecka, filologia rosyjska, czeska, orientalna, szwedzka, wloska, hiszpańska

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • nauczyciel języków obcych
 • tłumacz
 • dziennikarz
 • agencje reklamowe
 • działy reklamy i promocji
Share