Kalendarium

22 VIII 1947

Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie wydało pisemną decyzję o uruchomieniu szkoły średniej w Dukli .

 


1 IX 1947

Liceum  rozpoczęło naukę w budynku byłego Sądu Grodzkiego w Dukli.

 


1947 – 1948      

Pierwszym Dyrektorem szkoły został Józef Szayna.

 


1 XII 1948      

Obowiązki dyrektora przejmuje Jan Gołębiowski. Szkoła rozwija się dynamicznie.

 


1 II 1949       

Powstają 2 oddziały klas IX-tych liceum.

 


1 IX 1950   

Szkoła ma nowego dyrektora w osobie nauczyciela biologii Kazimierza Szopy.

 


28-31 V 1951  

Pierwsza matura w dukielskim liceum; egzamin obejmował 5 przedmiotów tj. język polski, historię, naukę o Polsce, matematykę i fizykę.

 


1966/1967          

Reorganizacja szkoły, przestała istnieć tzw. „jedenastka” w cyklu kształcenia 1-4 i 5-11, klasy podstawowe przeszły pod kierownictwo SP nr 2 zaś liceum zaistniało jako odrębna placówka.

 


24-25 IX 1966     

Obchody 600-lecia Dukli i 1000-lecia państwa polskiego – uczestnictwo młodzieży liceum we wszystkich imprezach.

 


26 II 1967           

Uroczyste otwarcie skoczni narciarskiej.

 


11 X 1968           

Uroczysty wiec antywojenny w Dukli połączony z otwarciem nowej szkoły podstawowej.

 


26-27 VI 1971   

Jubileusz 25-lecia istnienia liceum, szkoła otrzymała sztandar.

 


1973

Wycieczka licealistów do Leningradu tzw. „Pociąg Przyjaźni”.


1975-1980  

Przy LO w Dukli działała Szkolna Komenda Ochotniczego Hufca Pracy, młodzież łączyła pracę zarobkową ze zwiedzaniem pięknych zabytków Polski.

 


IX 1997

Jubileusz 50-lecia istnienia liceum.

 


19 V 2007

Diamentowy jubileusz szkoły.

 


31 VIII 2007

Obowiązki dyrektora szkoły przejmuje jej były absolwent Jan Drajewicz.

 


1.09.2010

Powstaje Zespół Szkół nr 2 w Dukli. LO przeprowadza się do nowego budynku, w którym też zagości Gimnazjum. Obowiązki dyrektora nowej placówki pełni Jan Drajewicz jego zastępcą zostaje Arkadiusz Twardzik.

Share