Dziecko przed komputerem – kilka uwag dla rodziców

22-03-17 Jarosław Drobiniak 0 wpisów

W związku z niepokojącymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie (niebezpieczne gry, nieodpowiednie dla dzieci i młodzieży treści), zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na to, co Państwa dziecko robi przed komputerem.

Najpopularniejszą formą spędzania czasu przed komputerem są gry. Mogą one wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny, wpływają pozytywnie na spostrzegawczość, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz refleks. Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywanie nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z zainteresowań oraz zaniedbywania czynności takich jak jedzenie czy  sen. W skrajnych przypadkach nadmiar czasu spędzanego przy komputerze może prowadzić do uzależnienia.

W naszym kraju wiele gier komputerowych oznacza się wg systemu PEGI. To ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony w celu udzielenia rodzicom wskazówek przy zakupie gier. Symbole PEGI umieszczone są na opakowaniu gier i wskazują kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat. (www.pegi.info). Możemy w systemie PEGI odczytać również oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze (hazard, przemoc, wulgaryzmy). SPRAWDZAJMY !

Gry zawierające agresję, brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły. Powinniśmy zatem zwracać baczna uwagę na to co nasze dzieci robią przed komputerem.

 

Propozycje zachowań bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

  • Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczyć na gry.
  • Zadbaj o to aby dziecko nie grało codziennie i nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu.
  • Zainteresuj się w co gra twoje dziecko (czy gra jest dla niego odpowiednia).
  • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
  • Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków szkolnych i domowych.
  • Zwróć uwagę, że w grach można kontaktować się z innymi graczami. Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości jakie zawiera twoje dziecko są dla niego bezpieczne.

 

W celu uzyskania pomocy, porad i wskazówek rodzice mogą skorzystać z fachowej porady i pomocy nauczycieli, pedagogów na ternie szkoły do której uczęszcza dziecko. Można dzwonić pod nr 800 100 100 (pomoc anonimowa i bezpłatna), istnieje również możliwość konsultacji pod numerem Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka 800121212.

 

 

(opracowano na podstawie wskazówek MEN i własnych obserwacji)

 

Pedagog szkolny

Małgorzata Klein – Krukierek

Share