CZY BYŁO WARTO?

29-03-18 Jarosław Drobiniak 0 wpisów

Pokonkursowe refleksje laureatów wojewódzkiego etapu
Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

 

W tym roku, po raz trzeci, uczniowie Gimnazjum w Dukli przystąpili do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Była to już XVII edycja tego konkursu, a jego organizatorami były Zespoły Parków Krajobrazowych ze wszystkich województw Polski.

Uczestnicy konkursu reprezentowali park krajobrazowy, którego obszar znajdował się na terenie gminy danej szkoły. Konkurs składał się z pięciu etapów, tj. szkolnego, gminnego, parkowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Obejmował ogromny zakres wiedzy z geografii, biologii, ekologii, ochrony środowiska oraz wiadomości dotyczących walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych i turystycznych parków krajobrazowych naszego województwa.

Do I-szkolnego etapu przystąpiło 47 uczniów gimnazjum z klasy IIA, IIB i IIIA. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu zawierającego 25 pytań; 15 z zakresu wiedzy ogólnej i 10 z zakresu wiedzy o Jaśliskim Parku Krajobrazowym. Na tym etapie wyłoniony został 4-osobowy skład zwycięzców, który reprezentował naszą szkołę w kolejnych zmaganiach. Stanowili go:

  • Wiktoria Jakieła z klasy IIB
  • Martyna Jakieła z klasy IIIA
  • Bartosz Zych z klasy IIA
  • Marcel Bytnar z klasy III A

II-gminny etap nasi przedstawiciele wygrali walkowerem.

W styczniu odbył się III-parkowy etap konkursu. W eliminacjach wzięły udział 23 drużyny. 14 zespołów reprezentowało parki krajobrazowe administrowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, a kolejnych 9 drużyn -parki krajobrazowe administrowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

Na tym etapie zespół dukielskiego gimnazjum pokonał rywali z Jaślisk oraz uzyskał najwyższy wynik spośród pozostałych drużyn naszego karpackiego regionu.

            23 marca 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie miał miejsce IV-wojewódzki etap konkursu. Wzięło w nim udział 9 zwycięskich szkół. W pierwszej części konkursu uczestnicy rozwiązywali test składający się z 25 pytań; 15 z zakresu wiedzy ogólnej i 10 z zakresu wiedzy o parkach krajobrazowych położonych na terenie województwa podkarpackiego, a w części II rozpoznawali 30 chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Drużyna Gimnazjum w Dukli zajęła 2 miejsce ulegając jedynie zespołowi Gimnazjum w Gwoźnicy Górnej.

Wszystkie zespoły otrzymały gratulacje i okolicznościowe upominki z rąk Pani  Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Marii Kurowskiej, Andrzeja Kuliga  – dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Łukasza Piroga – dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz  Jerzego Wolskiego – dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Ponadto każdy z uczestników otrzyma na tegorocznym świadectwie szkolnym dodatkowe punkty przyznane zgodnie z zarządzeniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Dla nas tegoroczne zmagania zakończyły się, lecz przychodzi refleksja: „Czy było warto?”

Dla osiągniętego sukcesu – chyba warto?!

Dla własnej satysfakcji – warto!

Dla wzmocnienia własnej wartości – na pewno warto!

Dla nowej energii i chęci do działania – tak, warto!

Dla błysku radości w oczach swoich uczniów – po trzykroć warto!

Dla dumy z naszej młodzieży – oj tak, warto!

Dla słów uznania – może warto?

Dla nagród – czasami warto.

 

Laureaci konkursu: Martyna Jakieła, Wiktoria Jakieła, Marcel Bytnar, Bartosz Zych

Opiekun: Anna Lis

Share