Biblioteka szkolna ogłasza konkurs

07-02-17 Jarosław Drobiniak 0 wpisów

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na:

  • NAJWIĘCEJ CZYTAJĄCĄ KLASĘ
  • NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA

REGULAMIN KONKURSU

 

Cele konkursu:
Promocja czytelnictwa
Utrwalanie nawyku obcowania z książką
Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów
Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych
Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przekazywania zapamiętanych wiadomości

 

Zasady konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły
Czas trwania konkursu – od 1 lutego do końca maja 2017 roku
Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest
liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania książek przez czytelnika, dbałość czytelnika
o wypożyczone książki, kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.

 

Najaktywniejsza klasa wygrywa!
Najlepsi czytelnicy zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach:

 CZYTELNIK GIMNAZJUM oraz  CZYTELNIK LICEUM!

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu.

Share