Projekt „Cybernauci”

04-12-16 Jarosław Drobiniak 0 wpisów

cybernauci_2016Nasza Szkoła uczestniczy w kompleksowym projekcie kształtowania bezpiecznych zachowań  w sieci pt. „Cybernauci”. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. Projekt realizowany jest przez Fundację  Nowoczesna Polska a swoim patronatem między innymi objęło go Ministerstwo Edukacji Narodowej. W dniu 23 listopada w ZS nr 2 w Dukli odbyły się warsztaty dla trzech grup uczniów, 30 listopada szkolenie Rady Pedagogicznej oraz szkolenie dla grupy chętnych rodziców. Zważywszy na mnogość zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z Internetu i jego usług, odbyte warsztaty i szkolenia podniosły  poziom kompetencji cyfrowych osób w nich uczestniczących. Mamy nadzieję, że przełoży się to na podniesienie „bezpieczeństwa cyfrowego” wśród członków naszej społeczności szkolnej. Zapraszamy na stronę projektu http://cybernauci.edu.pl.

Koordynator projektu: Arkadiusz Twardzik

Share