PROFIL HUMANISTYCZNY

To sprawdzony, tradycyjny  licealny profil dający solidne podstawy do studiowania  na wszystkich kierunkach studiów związanych z humanistyką na wyższych uczelniach.  Celem kształcenia na tym kierunku jest wykształcenie u ucznia umiejętności humanistycznych z wykorzystaniem i podbudową kontekstami filozoficznymi, historycznymi, kulturowymi i artystycznymi.

JEŚLI:

 • lubisz literaturę, film, teatr, filozofię, historię,
 • czujesz, że masz duszę humanisty,

W TRAKCIE NAUKI:

 • ciekawe, interesujące zajęcia pozwalające na szybkie przyswajanie wiedzy,
 • zajęcia prowadzone metodą projektu i praktyczne zajęcia warsztatowe w terenie,
 • wycieczki ukazujące wielokulturowość Polski (współpracę z mniejszościami narodowymi, etnicznymi i religijnymi),
 • dodatkowe zajęcia (historyczno- literackie, artystyczne, teatralne, aktorskie)
 • wycieczki edukacyjne pozwalające na praktyczne wykorzystywanie wiedzy,
 • działalność w ramach Klubu Historycznego im. AK, DKF-u, zajęć aktorskich,
 • udział w zajęciach muzealnych, wykładach uniwersyteckich, IPN, spotkaniach z ciekawymi ludźmi),
 • wyjazdy do kina, teatru, spotkania autorskie z twórcami.

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE KIERUNKI:

 • filologia polska: specjalność nauczycielska, redakcyjno-medialna, teatrologia,
 • edytorstwo i techniki redakcyjne,
 • scenariopisarstwo,
 • historia: specjalność nauczycielska, antropologia historyczna,
 • etnologia,
 • antropologia kulturowa,
 • zarządzanie dziedzinami kulturowymi,
 • komercjalizacja wiedzy historycznej,
 • historia sztuki,
 • archeologia,
 • administracja publiczna specjalności:
  • samorządu terytorialnego i terenowej administracji,
  • sektora publicznego,
  • wymiaru sprawiedliwości,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • bezpieczeństwa wewnętrznego i samorządu terytorialnego,
 • archiwistyka: zarządzanie dokumentacją,
 • archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi,
 • audiofonologia,
 • kulturoznawstwo: antropologistyczno- folklorystyczne, historii kultury, judaistyka, krytyka i animacja sztuki,
Share